Символ на ВСГР и два лозунга
ВСГР Символ на ВСГР За майка България

ВСЕБЪЛГАРСКИ СБОР ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Устав на политическа партия Всебългарски сбор Георги Раковски

(проект)

Георги Раковски, Белград, 1862 г. Литографна снимка на Георги Раковски

общи положения

Преходна разпоредба

§1. Преди придобиване качеството на юридическо лице на партията, членството в нея възниква по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗПП, а именно: чрез представяне на саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство.