Символ на ВСГР и два лозунга
ВСГР Символ на ВСГР За майка България

ВСЕБЪЛГАРСКИ СБОР ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Учредителна декларация на политическа партия Всебългарски сбор Георги Раковски (ВСГР)

Георги Раковски, Белград, 1862 г. Литографна снимка на Георги Раковски

Днес, 6-ти юни 2021 г., ръководени от идеята България да бъде независима, суверенна и силна държава, за изграждането на една цялостна политическа и стопанска система, в която върховна ценност е нацията, върховна цел - защитата на националните интереси, а върховно благо - благото на народа, създадохме инициативен комитет и взехме решение за учредяване на политическа партия Всебългарски сбор Георги Раковски.

Ние от ПП ВСГР споделяме и защитаваме следните принципи: равенство пред закона, защита на собствеността и правата на гражданите, правото на достоен живот, правото на свободна лична инициатива, свобода на словото и религиозна принадлежност и правото на достъпно и качествено здравеопазване.

Целите, които си поставяме са:

Приехме единодушно настоящата декларация и инициативния комитет открива подписка за набиране на членове - учредители на политическа партия Всебългарски сбор Георги Раковски.