Символ на ВСГР и два лозунга
ВСГР Символ на ВСГР За майка България

ВСЕБЪЛГАРСКИ СБОР ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Стани наш член

Георги Раковски, Белград, 1862 г. Литографна снимка на Георги Раковски

Ако желаете да основете структура на партията във Вашето населено място, моля, свържете се с нас.

Ако желаете да станете индивидуален член, до момента на вписването в регистъра на политическите партии това се осъществява чрез саморъчно попълване на Декларация за индивидуално членство. Вие можете да свалите бланката с декларацията от линка по-долу. Моля изпращайте по пощата попълнените декларации, на г-н Димитър Николов на следния адрес: бл. 81, вх. 1, ап. 2, ж.к. Разсадника - Коньовица, гр. София, п. код 1309.

Декларация за индивидуално членство